Tin vắn

Do một bạn nói list US/EU của bọn mình dài gớm, khó nhìn nên mình sẽ làm thêm list các bài hát ở ngay trang US/EU. Như vậy thay vì các bạn phải di chuột từ US/EU -> tên ca sĩ, các bạn chỉ cần click ngay vào US/EU là sẽ có list ở đấy.

Cơ mà cái này tối làm sau, mình giờ không rảnh =))

Done~

Advertisements