Update

Happy Birthday to Kid-chan ~

Vietsub Plastic Tree – Spica PV & [DVD] Nega to Poji

Advertisements

2 thoughts on “Update

  1. *ôm ôm*
    nay mới mò lên xem (chứ chưa down đc) quà XD~
    thích quá đi mất :”>
    cảm ơn các tình yêu nhiều lắm lăm nhé :x

Đã đóng bình luận.