Thông báo

Mừng ngày 20.11 ~

MV tự làm chẳng liên quan đến ngày này: Many times in my life – Special gift for someone I love ~

Đấy là lý do thứ yếu :”> . Lý do chủ yếu là thông báo sắp sinh nhật CGM-subs ~ 13.12.2010 ~
Lần này bọn mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn, hứa hẹn nhiều bất ngờ hấp dẫn ~~~

Advertisements