[Gojuuonshiki] yu —– Yuki

Yuki

Tuyết

Dịch:   Fiano

PR: Kei

Thẳm tận đáy sâu

Những bông tuyết vụn vỡ và thấm ướt

Một màu trắng quỷ quyệt

Quá đỗi đa cảm

Advertisements