[Gojuuonshiki] he — Heiwa Kouen

Heiwa Kouen
Công viên hòa bình

Dịch: Fiano

PR: Kei

Ngay giữa khoảng không gì che bóng

Công viên hòa bình chôn cất

Một chú bồ câu trắng thuần khiết

Dường như chú chết vì nghẹt thở

Advertisements