[Gojuuonshiki] ni —- Ningen

Ningen
Con người

Dịch: Fiano
PR: Kei

Những người không thể hành xử thú tính

Nên hành xử máy móc hơn.

Sau rồi, họ cũng có thể trở nên thực sự dịu dàng.

Advertisements