[Gojuuonshiki] ze — Zenchishi

Zenchishi

Giới từ

Dịch: Fiano

Khi tôi truyền những cảm giác mơ hồ

Mà không có một lời giải thích rõ ràng

Tôi thường dùng giới từ “như”

Advertisements