Rls – New pj

Yup~ pj mới xD
Thực tình mà nói là pj còn chồng đống chưa xong đã chuyển qua pj mới thế này là không tốt nhưng . . . ai biết được :))
Pj này mình sẽ phấn đấu khoảng 1-2 tuần gì đó / 1 chương, để đến sn 3 năm của CGM hoặc đến khi mình đi thực tập, là hoàn thành pj :p
Pj này thì đảm bảo là sẽ xong vì có đủ người thực hiện :D (các pj kia bỏ đó chẳng qua vì giờ nhóm chả còn ma nào ;A;) Pj này hợp tác với TSUD nên coi như không phải lo khoản không người edit, và đồng thời nhóm giới thiệu jap trans mới của nhóm, anh Asm :D
Không dài dòng nữa, xin giới thiệu với mọi người, pj historical đầu tiên của nhóm:

Goyoukin.
.
Hiện mới up MF thôi, mirror sẽ up sau -.- Mạng mẽo nhà mình dạo này dở hơi quá ;A; Online thì acc dạo này cũng dở quẻ, mà vns thì từ từ mình ngâm cứu đã, trước giờ không có tự up qua đó, còn chỗ nào up onl được không ta ;A;

Advertisements