Goyoukin c3


Goyoukin c03
Tuần trước và tuần này thi cuối kì nên chỉ có thế ;A;
Srr em Kid ;A;
Sau 20.11 nếu rảnh làm thêm cho em sau ;A;

Ngoài lề, giao diện mới của MF thực sự rất xấu ;A;

Advertisements