Cho một ngày không tên

xD

Chúc mừng sinh nhật Adolf Eichmann.

Tiện thông báo tớ đã tìm được She and her cat và đã re-up link download.

Advertisements